Teaterförbundet – mångfaldsarbete

Mångfald i scenkonsten är en hjärtefråga för mig. Jag har hösten 2013 varit delaktig i två arbetsgrupper hos Teaterförbundet, Mångfaldsguppen och Partsgemensamma rådet, båda samarbeten mellan Teaterförbundet och Svensk Scenkonst.